Els Perses

Gegant Persa

Alçada: 3,50m Pes: 58 kg Construcció: 1955

Geganta Persa

Alçada: 3,27m Pes: 57 kg Construcció: 1955

Història

Aquesta parella de gegants va ser la segona parella que va gaudir el poble de la Bisbal. Construïts l’any 1955 a l’Escola de Belles Arts i Oficis de la Bisbal pels mateixos alumnes de l’escola dirigits pel mestre Joan Turbau. Com que es van construir abans de que hi hagués colla gegantera van passar a ser propietat de l’ajuntament. S’han mantingut originalment fins el dia d’avui. L’estiu del 2013 es va fer una primera remodelació a causa del desgast de la roba al cap de 60 anys on es van canviar les capes i els barrets.

Música:

La parella balla en parella al so d’una cançó anomenada pel mateix nom que ells ,“Els Perses”, composada per Perepau Jiménez l’any 2003.